Έπαθλα

Η επίδοση των επάθλων θα πραγματοποιηθεί σε ειδική εκδήλωση στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη του Δημαρχείου του Δήμου Φυλής.

Σε όλους, όσοι λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, θα δοθεί επίσημη γραπτή βεβαίωση και ένα συμβολικό δώρο, ενώ για όσους διακριθούν (τρεις ανά κατηγορία) θα δοθεί από ένας φορητός υπολογιστής.

Στιγμιότυπο 2014-12-09, 8.30.42 π.μ. Στιγμιότυπο 2014-12-09, 8.30.14 π.μ.

Advertisement