Όροι συμμετοχής

  1. Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης όλων των Λυκείων που ανήκουν στηΔ/νση  Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Αττικής.
  2. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν ένα μόνο από τα προαναφερόμενα είδη λόγου.
  3. Η έκταση των έργων: (α) δοκίμιο/έκθεση: 400-600 λέξεις, (β) ποίημα: 10-25 στίχοι, (Γ) διήγημα: 400-600 λέξεις, (γ) θεατρικός μονόλογος, 300-400 λέξεις, ή διάλογος (400-600)
  4. Η αποτύπωση του σκίτσου, απαραιτήτως σε σελίδα Α 4 και με μαυρόασπρο χρώμα με ένα από τα εξής μέσα:: μολύβι, στυλό, πενάκι, ραπιτογράφος, μαρκαδόρος)
  5. Για να εξασφαλιστεί το αδιάβλητο του διαγωνισμού:

Α. Οι συμμετέχοντες στον δοκιμιακό ή τον έντεχνο λόγο, αντί για το όνομά και το σχολείο τους, καλούνται:

  1. Να σημειώσουν στην πρώτη σελίδα: ένα ψευδώνυμο και το σχολείο τους. Όσοι θα ασχοληθούν με το σκίτσο, να σημειώσουν ανάλογα στοιχεία στο πίσω μέρος της σελ. Α 4
  2. Να παραδώσουν στον υπεύθυνο καθηγητήάγραφο φάκελο, μέσα στον οποίο θα υπάρχει το ψευδώνυμό τους και τα πραγματικά τους στοιχεία.

Β. Όλα τα κείμενα να γραφούν σε μορφή Word, με γραμματοσειρά Times New Roman και  μέγεθος γραμμάτων 12.

Γ. Οι φιλόλογοι κάθε σχολείου καλούνται να πραγματοποιήσουν την πρώτη διόρθωση των κειμένων, χωρίς σημειώσεις ή παρεμβάσεις ορθογραφικού ή άλλου χαρακτήρα, αναγράφοντας μόνον, άνω δεξιά, μία αξιολογική ένδειξη με ένα από τα γράμματα  Α, Β, Γ.

Δ. Αποστολή των κειμένων: θα γίνεται από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό για τον διαγωνισμό, κάθε σχολείου, από την 15η Φεβρουαρίου 2019 έως και την 10η  Μαρτίου 2019 μόνον ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα: amillalogou.wordpress.com και συγκεκριμένα στον χώρο με την ένδειξη “κατάθεση έργων”. Ο εκπαιδευτικός θα συμπληρώνει τις θέσεις: όνομα  σχολείου και όνομα  υπεύθυνου καθηγητή, και θα καταθέτει (ανεβάζει) σε αρχείο word, στην ειδικά σχεδιασμένη φόρμα,  όλα τα έργα των διαγωνιζόμενων μαθητών με το ψευδώνυμό τους.

Ε. Αποστολή σκίτσων: θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία, αφού πρώτα σαρωθούν (σκαναριστούν) όλα τα σκίτσα.

Η τελική κρίση των κειμένων θα πραγματοποιηθεί: από ομάδα φιλολόγων (τα δοκίμια/εκθέσεις) και από ομάδα λογοτεχνών (τα διηγήματα, τα ποιήματα και τα θεατρικά μονόπρακτα) ενώ τα σκίτσα, από ομάδα καθηγητών καλλιτεχνικών -εικαστικών- μαθημάτων.

Ο Δήμος Φυλής, ως οργανωτικός φορέας, θα αναρτήσει όλα τα κείμενα και τα σκίτσα που θα διακριθούν στην ιστοσελίδα: amillalogou.wordpress.com.

ΕΠΑΘΛΑ

Η επίδοση των επάθλων θα πραγματοποιηθεί σε ειδική τελετή στο Δημαρχείο της  Δημοτικής Ενότητας Φυλής «Νικόλαος Λιάκος».

Σε όλους, όσοι λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής, ενώ σε όσους διακριθούν (τρεις ανά κατηγορία)  θα δοθεί από ένας φορητός υπολογιστής.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα amillalogou.wordpress.com ή να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210-2411444

Advertisement